Tarieven

Kosten

Intakegesprek                       € 75

Spelsessie                              € 75

Oudergesprek                       € 75

Verslaglegging                     € 75

Schoolbezoek                       € 80

Deze tarieven hanteren we voor particulieren die buiten de Jeugdwet vallen.

Wanneer cliënten binnen de jeugdwet vallen, hanteren we het tarief dat geldend is voor basis-GGZ.

Vergoedingen

Speltherapie maakt deel uit van het aanvullend pakket van enkele verzekeraars. Of je in aanmerking komt voor een vergoeding kun je vinden op:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie

Voor particulieren factureren we de gesprekken met ouders apart. Deze komen op naam van ouder bij wie het kind bij de zorgverzekeraar staat ingeschreven. De spelsessies komen op naam van het kind. Deze kun je beide bij de zorgverzekeraar indienen. Op deze wijze krijgt jullie kind de volledige vergoeding waar het gebruik van mag maken voor speltherapie.